Wij beschermen uw gegevens

Gebruiksvoorwaarden

Disclaimer:

De auteurs zelf zijn enkel en alleen verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsgroepen, de beschrijvingen en de inhoud van de afzonderlijke bijdrages.

Alleen al vanwege de enorme hoeveelheden aan data kan UseNeXT geen invloed uitoefenen op de bijdrages die in het openbaar toegankelijke Usenet worden geplaatst.

Daar de dienst van UseNeXT eruit bestaat, onze klanten de toegang tot firmavreemde inhoud aan te bieden (net zoals internet providers zoals T-Online, AOL, Freenet enz.), willen wij in dit verband graag verwijzen op het vonnis van LG München I van 17.11.1999 (20 Ns 465 Js 173158/95 = CR 2000, 117).

1. Algemeen

Met uw aanmelding verklaart u bindend ten minste 18 jaar te zijn.

Zoals "in het echte leven ook" dus in het openbaar buiten het internet, ligt ook hier het naleven van gedragsregels en wettelijke grenzen in uw verantwoordelijkheid. Opdat wij ervan kunnen uitgaan dat u verantwoordelijk en in het wettelijk kader handelt, vereisen wij meerderjarigheid voor het gebruik van UseNeXT.

Indien u desondanks in Usenet inhoud vindt die volgens uw mening tegen de geldige wetten verstoten, geef deze a.u.b onmiddellijk aan via het E-mailadres abuse@usenext.de.

2. Spam niet!

Principieel ongewenst in Usenet is "Spam", dat betekent ofwel ongewenste reclame in het Usenet zetten of in grote mate zich herhalende bijdrages te schrijven.

3. Geef uw e-mailadres aan

Als u artikelen in het Usenet plaatst, vul dan na "From": altijd een bereikbaar e-mailadres in. Dit adres hoeft niet uw hoofd-e-mailadres te zijn. Gebruik a.u.b. geen "nicknames" (synoniemen) als u iets in het Usenet plaatst. In de meeste gedeeltes van het Usenet is dit niet toegelaten.

4. Meervoudig verzenden vermijden

Het verzenden van een artikel in veel verschillende groepen is niet gewenst en brengt meestal irritatie van vele gebruikers teweeg. Als u hetzelfde artikel in verschillende groepen gelijktijdig plaatst (zie ook "Spam"), maakt u zich bij de andere gebruikers ongeliefd. Zie er a.u.b. van af.

5. Gebruik van Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten). Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies': tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken het gebruik van de website te analyseren. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Dankzij de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten voor de sitebeheerders samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te verschaffen. Deze informatie zal voor zover dit wettelijk verplicht is door Google aan derden worden verzonden, dat wil zeggen ingeval deze gegevens in opdracht van Google door derden worden verwerkt. Uw IP-adres wordt in geen geval door Google met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl ) beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren.

Door het gebruik van deze website accepteert u de verwerking van uw gegevens die door Google zijn verzameld volgens de hierboven beschreven werkwijze en met bovengenoemde doeleinden.

Meer informatie over Google Analytics vindt u hier: http://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/

6. Binaire bestanden enkel in de juiste groepen plaatsen!

Alle bestanden die niet alleen uit tekst bestaan (muziek, films, foto's enz.) mogen enkel in die groepen die daarvoor voorzien zijn, worden gepost. Deze groepen herkent u normaal aan de toevoeging "xxx.binaries.xxx"

7. A.u.b. Netiquette in acht nemen!

Het begrip Netiquette is waarschijnlijk een van de oudste woorden in het internet - en dat niet zonder reden. basisregel überhaupt: Schrijf niets wat u uw partner ook niet openlijk in het gezicht zou zeggen.

Onder "Netiquette" (uit Net+Etiquette) verstaat men de algemene gedragsregels in het internet. Houd u altijd aan deze regels:

In Usenet kan, moet of mag iedere gebruiker zijn mening meedelen zolang hij of zij niemand ernstig beledigt. Er mag controversieel, grappig of diepgaand gediscussieerd worden. Hierbij dient in acht te worden genomen, dat het plaatsen van inhoud,

- die als mening vermomde reclame bedoeld is;
- waarvan de weergave een schending van auteursrechten of andere rechten van derden betekent of zou kunnen betekenen;
- die pornografische, in strijd met de goede zeden zijnde of andere aanstotelijke elementen bevat, ook in het bijzonder in de vorm van foto's;
- die jongeren in gevaar zou kunnen brengen, hen zou kunnen benadelen of duurzaam schade toebrengen;
- die strafbaar of belastend is
- die anticonstitutioneel, van extremistische aard is of van verboden groeperingen afstamt;
- die virussen of andere bestanddelen bevat, die andere computers in soft- of hardware benadelen,
beschadigen of zouden kunnen benadelen of beschadigen, verboden is.

8. Google AdWords en Google Display Network

Onze website maakt gebruik van de onlinereclamesystemen Google AdWords en Google Display Network. Google garandeert daarbij de bescherming van de gegevens van klanten en gebruikers. Google AdWords plaatst een cookie op uw computer. Deze cookies blijven slechts 30 dagen geldig en dienen niet voor de identificatie van de persoonlijke gegevens. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie is nog geldig, dan kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is geleid. De zo verkregen informatie dient ervoor om statistieken te creëren die op anonieme wijze worden geanalyseerd. Bovendien maken wij gebruik van deze Google Adwords-functies om de gebruikers van deze website op hun beurt door te sturen naar websites van derde leveranciers of internetgebruikers met specifieke interesseprofielen die op hun internetgebruik gebaseerd zijn. Hierbij verzamelen wij geen persoonlijke informatie. Deze analyse dient namelijk voor de berekening en de beoordeling van de reclameadvertenties en bevat geen persoonlijke gegevens. Gebruikers die niet aan de tracking willen deelnemen, kunnen de cookie van de Google Conversion-Tracking eenvoudigweg uitschakelen via de gebruikersinstellingen van de internetbrowser. Deze gebruikers worden niet in de statistieken van Conversion-Tracking opgenomen.

Wij wijzen erop dat Google een eigen gegevensbeschermingsrichtlijn heeft. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor deze richtlijnen en procedures. Wij vragen u kennis te nemen van de bepalingen van Google betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens voordat u onze website gebruikt.

9. Enquêtetools

Enquêtes voor klantentevredenheid worden met een tool van externe aanbieders (SurveyMonkey) doorgevoerd. Let erop, dat de aanbieder van de tool een eigen privacybeschermingsstrategie heeft. De deelname aan de klantenenquête is vrijwillig. De klantenenquête is zo opgesteld, dat IP-adressen of e-mails niet automatisch opgeslagen worden. E-mailadressen worden niet aan derden doorgestuurd. Op de SurveyMonkey-website worden cookies gebruikt.

10. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine databestandjes die het mogelijk maken om specifieke gebruikersinformatie op te slaan op het apparaat van de gebruiker terwijl die de website bezoekt. Cookies maken het mogelijk om met name de gebruikersfrequentie en gebruikersaantallen te bepalen en het gebruikersgedrag te analyseren. Daardoor kunnen we ons aanbod klantvriendelijker en effectiever maken. Cookies blijven bewaard na het beëindigen van de browser-sessie en kunnen bij een volgend bezoek aan de site weer opgeroepen worden. Cookies worden ook gebruikt om de kwaliteit van advertenties op websites van derden te optimaliseren. Het doel van dit gebruik van cookies is om het internetaanbod voor u interessanter te maken. Het is voor onze marketingpartners niet toegestaan om persoonsgebonden data uit de cookies gebruiken, te verwerken of op te slaan. Indien u geen gebruik wenst te maken van cookies, kunt u uw browser zodanig instellen dat deze geen cookies accepteert. In dat geval moeten we u er op wijzen dat u niet de volledige functionaliteit van onze website kunt gebruiken. Wij verzamelen bij het openen van onze site de URL-verwijzer, uw IP-adres, uw browsertype en –versie, het gebruikte operating-systeem en de datum en tijdstip van uw bezoek.

Wat anderen zeggen over UseNeXT

PC Magazin Testergebnis sehr gut PC Welt Test